Parc d'Activitats Econòmiques - c/ Mas de la Mora,22 - Telf: 93 886 65 85 - Fax: 93 889 13 03 - 08500 VIC
c/ Ripoll, 10 - Telf: 93 851 52 10 - Fax: 93 850 67 13 - 08560 MANLLEU


AIGUA · GAS · ELECTRICITAT · CALEFACCIÓ · ELECTRODOMÈSTICS · AUTOMATISMES

BENVINGUTS!
Us convidem a utilitzar la nostra pàgina web per poder donar-vos un millor servei.
Hi podreu realitzar comandes on-line, així com consultar i gestionar tota la vostra documentació com a Client.
Només cal que hi estigueu registrats.

Política de Qualitat | ACCÈS a DistriNET | REGISTRE | MARQUES


D’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades, us informem que les vostres dades son tractades, d’acord amb el que preveu el Reglament abans esmentat, amb la finalitat de donar-vos el servei sol•licitat i mantenir les relacions comercials. Les podem cedir a tercers quan sigui necessari per compliment d’obligacions legals, per comunicats informatius, per oferta de productes i serveis.

En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les vostres dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit a SUMINISTROS INDUSTRIALES COMARCA OSONA, S.L. CIF B08638520. C. MAS DE LA MORA, 22. 08500 VIC o al correu electrònic vendes@sicosavic.com


Registre mercantil de Barcelona Tom 11.000 Foli 191, Full B-63.830 Inscr. 11ª - CIF B-08.638.520


Avís Legal